Genel Bilgi:
Fikri ve Sınai Hakların yönetimi son derece karmaşık, zaman alan ve o derece de uzmanlık gerektiren bir iştir. Özellikle çok sayıda marka, patent ve endüstriyel tasarım başvurusu yapan firmaların tüm bu başvuruların takibini kendi başlarına sağlıklı bir şekilde yapabilmeleri neredeyse imkansızdır. Bunun iki yolu mevcuttur, birincisi firmanın kendi bünyesinde bir patent departmanı kurması, ikincisi de bir patent vekili firmasından, firmayla yıllık genel danışmanlık anlaşması yapmak suretiyle etkin şekilde hizmet alınmasıdır. Birinci seçenek, özellikle ülkemiz şartları göz önüne alındığında birçok firma için gereksiz bir maliyet olacaktır. Günümüzde Arçelik, Samsung ve Vestel gibi yoğun bir şekilde teknoloji üreten firmalar bu yola başvurmakta, hatta onlar bile birçok konuda yine anlaşmalı oldukları bir vekilden destek almaktadır.

Genel Danışmanlık Anlaşmasının Faydaları:
Dünya çapında kendi alanında ortaya çıkan gelişmeleri, daha bu gelişmeler piyasaya sürülmeden öğrenebilme,
Gereksiz Ar-Ge çalışmalarından kurtulma, hedefe yönelik çalışmalar yapabilme,
Rakipler tarafından gelebilecek saldırıları önceden tespit edebilme, önlem alabilme,
Rakiplerin Ar-Ge konusundaki çalışmalarını izleyebilme ve buna göre önceden tedbir alıp strateji belirliyebilme,
Yapılan patent, marka veya tasarım başvurularının çok daha sağlıklı ve hedefine yönelik olması,
Aylık sabit bir ücret karşılığında, bir çok hizmeti ücretsiz yada çok düşük bedellerle alma ve bu sayede vekillik harcamalarında ciddi tasarruflar sağlayabilme…

Kimler Genel Danışmanlık Hizmeti Almalı?
Ar-Ge yapan ya da yapmayı düşünen firmalar,
Sektörlerinde yoğun şekilde patent, marka, tasarım başvurusu yapılan firmalar (tekstil sektörü, gıda sektörü gibi),
Halihazırda süreçleri devam eden patent, marka ve tasarım başvuruları olan firmalar,
Rakipleri gelişmiş ülkelerdeki firmalar olan kuruluşlar…

Genel Danışmanlık Hizmeti Kapsamı:
Aramızda yapılacak genel danışmanlık anlaşmanın kapsamına göre indirimli olarak alabileceğiniz hizmetlerimizden bazıları şunlardır;
Firma yetkililerine/personeline genel bilgilendirme/bilinçlendirme eğitimi verilmesi,
Yurtiçi/Yurtdışı marka, patent, endüstriyel tasarım tescil müracaatları ve takibi,
Yurtiçi/Yurtdışı marka, patent, endüstriyel tasarım araştırmaları,
Yurtiçi/Yurtdışı marka, patent, endüstriyel tasarım yenilemeleri,
Yurtiçi/Yurtdışında, sektör bazında ve rakiplere ait bültenlerde yayınlanan marka, patent, endüstriyel tasarım başvurularının aylık olarak tespit edilmesi,
Yurtiçi/Yurtdışında, tespit edilen başvurulardan istenilenlerine itiraz edilmesi,
Yurtiçi/Yurtdışında, yapılan başvurulara resmi patent ofislerinden ve/veya üçüncü şahıslardan gelen itirazlara cevap verilmesi,
Yurtiçi/Yurtdışında, başvuru ve belgelerine ilişkin Yenileme, Devir, Unvan, Adres, Nevi Değişikliği, Lisans Kayıt İşlemlerinin Takibi, Suret Çıkarma vb. hizmetler,
İhtar çekilmesi ve gelen ihtarlara cevap yazılması,
Meşhur marka ve coğrafi işaret başvuruları,
Yurtiçi/Yurtdışındaki hukuki ihtilafların çözülmesi…