Türkiye’de yapılan bir marka, patent, faydalı model veya endüstriyel tasarım başvurusu, ilave bir talep yapılmadığı sürece sadece Türkiye’de geçerli olacaktır. Dolayısıyla, eğer yurtdışında da haklarınızın korunmasını istiyorsanız, mutlaka yurtdışı tescil sürecine girmeniz gerekmektedir.

Yurtdışında tescil denince ilk akla gelen kavram rüçhan (öncelik) hakkı kavramıdır. Rüçhan hakkı tescil başvurusuyla beraber alınan bir haktır ve kişi belli bir süre içerisinde yurtdışındaki bir ülkeye rüçhan hakkını talep ederek başvuru yaptığında, yurtdışındaki başvuru tarihi ilk başvurduğu ülkedeki başvuru tarihi olarak kabul edilir.

Türkiye’de başvuru yapan bir firma rüçhan hakkını, marka ve endüstriyel tasarımlar için 6 ay (Madrid Protokolü kapsamında), patent ve faydalı modeller için ise 12 ay içerisinde yurtdışına başvuru yaparsa kullanabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarımlar için yurtdışında bir koruma elde etme şansı teorik olarak ortadan kalkmakta, markalarda ise rüçhan hakkı talep etmeden istenildiği zaman başvuru yapılabilmektedir.

Yurtdışına nasıl başvuru yapılacağı konusunda gelince, şu anda tek bir başvuruyla tüm dünyada geçerli bir koruma elde etmeyi sağlayan bir sistem mevcut değildir. Ancak tek bir başvuruda belli sayı ve/veya coğrafi bölgelerdeki ülkelerde koruma elde etmeyi sağlayan toplu başvuru sistemleri mevcuttur. Bu sistemler hem sürecin basitleşmesi hem de maliyetlerin ciddi oranda düşmesi noktasında son derece falyalıdır. Diğer taraftan, eğer en fazla 3 ülkede koruma talep edilecekse o ülkelere tek tek başvuru da yapılabilir.